Nowy adres strony i adresy e-mail

Nasza nowa witryna internetowa widoczna pod adresem www.straz.wschowa.pl zawiera informacje dodawane od dnia 1 lutego 2018 roku. Wciąż jednak funkcjonuje stara witryna pod adresem www.straz-wschowa.pl. Adres ten będzie dostępny do końca 2018 roku.

Podobnie sprawa wygląda z naszymi nowymi adresami e-mail. Wraz ze zmianą adresu strony funkcjonują nowe adresy e-mail wg schematu przedrostek@straz.wschowa.pl

Poprzednie adresy działające wg schematu przedrostek@straz-wschowa.pl będą funkcjonować równolegle z nowymi do końca 2018 roku.