Wzorowa postawa strażaka

Cztery lata temu, Pan st. kpt. Adrian Juruć wykazał się wzorową postawą podczas akcji udzielania pomocy poszkodowanej w pożarze grzejnika elektrycznego w miejscowości Wschowa. Podczas dokonywania oceny stanu poszkodowanej zauważył, że oddech kobiety jest nieprawidłowy (bardzo częsty i głęboki oddech).  Procedury medycznych działań ratowniczych w PSP przewidują podanie tlenu osobie poszkodowanej z zaburzeniami oddychania. Kierujący Działaniami Ratowniczymi st.kpt. Adrian Juruć odstąpił od zapisów proceduralnych, podejrzewając u poszkodowanej Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc. Należy stwierdzić, że podjęta decyzja prawdopodobnie uratowała życie poszkodowanej. Czynności ratownicze przeprowadzone były przed przyjazdem jednostki ochrony zdrowia.d>

Przypominamy, że w 2015 roku za ww. działania Europejskie Stowarzyszenie Dobroczynności, Solidarności Społecznej i Ludzkości nadało Złoty Medal Ferdynanda de Martinengo Panu st.kpt. Adrianowi Juruć.

Pan st. kpt. Adrian Juruć pełni funkcję Powiatowego koordynatora ratownictwa medycznego w PSP. Jest absolwentem Ratownictwa Medycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Po tym wydarzeniu Pan st. kpt. Adrian Juruć przeprowadził szereg szkoleń z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w przypadku poszkodowanego z Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc. Jego wkład pracy i zaangażowanie w szkolenie przyniosły wymierne efekty.

W dniu 08 stycznia br. w czasie działań ratowniczo – gaśniczych,  przy pożarze sadzy w kominie budynku jednorodzinnego w Łupicach gm. Sława, właścicielka mieszkania zaczęła uskarżać się na duszności i silne zdenerwowanie. W wyniku przeprowadzonego wywiadu ustalono, że kobieta choruje na astmę oraz Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc. Kierujący Działaniami Ratowniczymi st.asp. Piotr Tyczyński odstąpił od zapisów proceduralnych. I także w tym przypadku należy stwierdzić, że podjęta decyzja prawdopodobnie uratowała życie poszkodowanej. Czynności ratownicze podjęto przed przyjazdem jednostki ochrony zdrowia. Serdecznie gratulujemy wzorowej postawy.