„Lodowa pułapka 2018”

W dniach 8-9 lutego 2018 r. przy stawach we Wschowie, w ramach akcji MSWiA pt. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, zorganizowano spotkanie nt. ,,Bezpieczne Ferie 2018” z uczniami wschowskich szkół podstawowych i wychowankami  przedszkoli. Podczas spotkań funkcjonariusze omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas spędzania ferii, zwracali szczególną uwagą na zasady zachowania się na zamarzniętych akwenach wodnych. Uczyli jak zachować się w przypadku zarwania się lodu, prezentując techniki ratownicze używane podczas udzielania pomocy osobom znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu. Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć sprzęt ratowniczy używany przez strażaków podczas akcji ratowniczych na zamarzniętych akwenach wodnych.

Spotkanie o identycznej tematyce zostało przeprowadzone przy stawie w Siedlnicy, w dniu 07.02.2018r.

W akcji uczestniczyło łącznie ok. 500 osób.