Bezpieczne ferie w CKiR

W dniu 12 lutego 2018 r. w ramach akcji zainicjowanej przez CKiR we Wschowie pt. „Bezpieczne Ferie 2018” strażacy z KP PSP Wschowa wspólnie z funkcjonariuszami Policji i strażnikami miejskimi przeprowadzili spotkanie dla trzydziestoosobowej grupy dzieci. Uczestnicy mieli okazję pobawić się w „Bezpiecznym Miasteczku”, zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz wysłuchać krótkiej pogadanki o zasadach bezpiecznego wypoczynku i bezpiecznej zabawy podczas ferii zimowych.