Podsumowanie minionego roku

W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność tutejszej Komendy w roku 2017.

W spotkaniu uczestniczyli strażacy pełniący na co dzień służbę w KP PSP we Wschowie oraz zaproszeni goście: Pan st. bryg. Przemysław Gliński – Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Pan Marek Boryczka – Starosta Powiatu Wschowskiego, dh  Andrzeja Nowickiego – Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie Pan Cezary Sadrakuła – Burmistrz Sławy, Pan Miłosz Czopek – Wiceburmistrz Miasta i Gminy we Wschowie, Pani Elżbieta Rahnefeld – Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. Komendanci przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawili zadania jakie realizowane były w ubiegłym roku. Komendant Powiatowy PSP we Wschowie st. bryg. Tomasz Sosnowski omówił sprawy kadrowe, finansowe i kwatermistrzowsko-techniczne. Podziękował zaproszonym gościom za ogromne wsparcie działań Komendy. Następnie Zastępca Komendanta PSP we Wschowie mł. bryg. Krzysztof Piasecki przedstawił sprawy operacyjne, prewencyjne oraz działalność informacyjną i edukacyjną. W następnej części spotkania Zastępca Lubuskiego Komendanta Powiatowego PSP omówił działalność Komendy Wojewódzkiej w 2017 roku.