„Bezpieczne ferie 2018” w Gminie Sława

 

W dniach od 14 do 22 lutego 2018 r. w ramach akcji MSWiA pt. ,,Kręci mnie bezpieczeństwo”, strażacy z OSP Sława wspólnie z członkami WOPR Sława zorganizowali pogadanki dotyczące akcji profilaktycznej ,,Bezpieczne Ferie 2018″. W ramach spotkań zorganizowano szkolenie z pierwszej pomocy z dziećmi z miejscowości: Ciosaniec, Krzepielów, Sława i Śmieszkowo.

Strażacy i członkowie WOPR omówili zasady bezpiecznego zachowania się podczas spędzania ferii, zwracali szczególną uwagą na zasady zachowania się na zamarzniętych akwenach wodnych. Dzieci miały okazję zobaczyć nowy samochód z OSP Sława i znajdujący się na nim sprzęt ratowniczy.