KURS PODSTAWOWY OSP ZAKOŃCZONY

W dniu 25 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbył się egzamin stanowiący zakończenie sześciotygodniowego kursu podstawowego strażaków ratowników OSP, który odbył się w terminie od 09.02.2018 r. do 25.03.2018 r. Do egzaminu składającego się z części teoretycznej w formie pisemnego testu oraz części praktycznej przystąpiło 21 strażaków.

Ukończenie kursu podstawowego strażaków ratowników OSP jest jednym z najważniejszych warunków uprawniających do udziału w działaniach ratowniczych. Wszyscy uczestnicy tego szkolenia poznali podstawowe zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych, ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności. Ponadto nauczyli się teorii i taktyki gaszenia pożarów, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczej, a także zapoznali się i ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym, i sprzętem łączności. W zakresie szkolenia znalazły się także elementy musztry i służby wewnętrznej. Wszystkie zajęcia składały się z części teoretycznej i praktycznej, które poprzedzone były szkoleniem z zakresu BHP.

Wykładowcami na zajęciach byli strażacy z KP PSP we Wschowie.