HISTORIA WSCHOWSKIEGO STRAŻACTWA

Na podstawie materiałów historycznych i przekazów ustnych można stwierdzić, że polskie strażactwo na ziemi wschowskiej funkcjonowało już zaraz po zakończeniu II wojny światowej. W latach 1953 – 1962 we Wschowie funkcjonowała Komenda Powiatowa Straży Pożarnych z Pogotowiem Zawodowym. Komendantami Powiatowymi w tamtym okresie byli: Bronisław Wajs, Antoniewicz, Edward Kulwas.

Od 01.09.1962 roku Komendantem Powiatowym Straży Pożarnych we Wschowie był płk.wst.spocz. Jan Korbanek późniejszy Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Gorzowie Wlkp. Siedziba Komendy mieściła się przy ulicy Daszyńskiego, natomiast garaże samochodów gaśniczych przy ulicy Strażackiej. W skład załogi wchodziło trzech kierowców wspieranych przez strażaków ochotników. W Komendzie funkcjonował również pion administracyjny. Obszar działania Komendy obejmował miejscowości: Sława, Ciosaniec, Szlichtyngowa, Wijewo i Wschowa. Komenda podlegała pod struktury administracji powiatowej i jurysdykcję Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Zielonej Górze.

Z chwilą wprowadzenia podziału administracyjnego państwa w 1975 roku zmieniły się struktury organizacyjne jednostek ochrony przeciwpożarowych, dotychczasową Komendę Powiatową Straży Pożarnych we Wschowie przekształcono w Komendę Rejonową Straży Pożarnych. Komendantem Rejonowym został ówczesny Komendant Powiatowy pełniący swoje obowiązki od 01.11.1974 roku, mjr.poż. mgr inż. Bolesław Trybuchowski, późniejszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lesznie w latach 1992-1998. Komenda obsługiwała w zakresie ochrony ppoż. cztery gminy: Szlichtyngowa, Wijewo, Włoszakowice i Wschowa. Komenda podlegała pod Komendę Wojewódzką Straży Pożarnych w Lesznie.

Zawodową Straż Pożarną we Wschowie powołano dnia 14 lutego 1984 r. zarządzeniem nr 7/84 ówczesnego Wojewody Leszczyńskiego. W dniu 22 czerwca 1984 r. dysponowała następującymi samochodami: GBA 2,5/16; GCBA 6/32; samochód operacyjny oraz samochód dostawczy. Obsadę stanowiło 26 strażaków.

Komendant ZSP we Wschowie otrzymał teren po byłym POM, na ul. Kazimierza Wielkiego 6. Prace budowlane trwały przez kolejne 3 lata. Uroczystego otwarcia nowo wybudowanych i wyremontowanych obiektów dokonano dnia 16 listopada 1987 r.

Po 1987 roku Jednostka dysponowała następującymi samochodami:

GBA 2,5/16

GCBA 6/32

GBM 2,5/8

GBAM2/8+8

GLBAPr 2/50

SDł

SLPGaz

SD-30

GCBM 18/8

Samochód operacyjny – Fiat 125p

Samochód dostawczy – Jelcz.

Stan osobowy załogi systematycznie wzrastał, z 26 osób   w chwili powołania, do 38 w 1990 r.  Członkowie załogi podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach (m.in. kurs młodszego podoficera poż., kursy sanitarne itp.).

Charakterystyczne akcje, w których jednostka uczestniczyła

1985- pożar zabudowań gospodarczych w indywidualnym gospodarstwie rolnym we Wschowie, akcja trwała 7 godzin,

1987- pożar zabytkowego drewnianego kościółka w Przyczynie Dolnej

1987- gaszenie  pożaru lasu na terenach leśnych Leśnictwa Wilków, spaleniu uległo 7,70 ha lasów, straty 7658912 zł, w akcji gaśniczej brało udział 9 jednostek straży pożarnej oraz 2 samoloty gaśnicze.

1989- pożar na poddaszu budynku mieszkalnego we Wschowie – podczas działań ratowniczych uległ zatruciu i stracił przytomność strażak H. Winiarczyk.

W związku z trzęsieniem ziemi w Armenii w grudniu 1988 roku strażacy oddali honorowo krew na rzecz ofiar tej katastrofy. Zebrano także kwotę 11.300 zł. Reprezentacja tutejszej ZSP odnosiła także sukcesy na Mistrzostwach Województwa w Sporcie Pożarniczym, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. W latach 1987-1989 funkcjonariusze z tutejszej Komendy wchodzili w skład reprezentacji województwa leszczyńskiego w zawodach w sporcie pożarniczym na szczeblu krajowym. Na tychże zawodach, w roku 1989, zdobyli pierwsze miejsce w konkurencji CTIF (Mierzyński, Drzewiecki, Zalewski, Zasowski). Edward Drzewiecki od roku 1987 do 1992 był reprezentantem województwa leszczyńskiego w indywidualnych mistrzostwach Polski w tenisie stołowym strażaków.

W momencie przekształcenia ZSP w JRG PSP stan osobowy jednostki wynosił 35 osób, w tym 1 oficer i 5 chorążych. ZSP posiadała 6 pojazdów gaśniczych i 4 pojazdy specjalne.

Z dniem 01 lipca 1992 roku, w miejsce Komendy Rejonowej Straży Pożarnych we Wschowie, powołano Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą PSP we Wschowie podległą organizacyjnie Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Dowódcą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej został powołany  kpt. inż. Henryk Miller, który pełnił służbę na tym stanowisku do 31 października 1995 r.

Wschowscy strażacy brali udział w akcji gaśniczej lasów w Kuźni Raciborskiej. W dniu 14 kwietnia 1995 r. strażacy uczestniczyli w jednym z większych pożarów tj. pożar drewnianego kościoła parafialnego z XVII wieku w Szlichtyngowej.

Z dniem 01 listopada 1995 r. na stanowisko Dowódcy JRG PSP mianowany został kpt.mgr inż. Przemysław Gliński

Do jednej z bardziej uroczystych okazji doszło w dniu 25 maja 1996 r., kiedy to społeczeństwo Ziemi Wschowskiej ufundowało sztandar dla  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej jako wyraz wyróżnienia. W lipiec 1997 r. wprowadzono podwyższony stanu gotowości operacyjnej na terenie województwa leszczyńskiego w związku z falą powodziową.

Z dniem 01 stycznia 1999 r., na skutek podziału administracyjnego państwa, tutejsza Jednostka weszła w skład Komendy Powiatowej PSP w Nowej Soli.

W związku z utworzeniem struktur powiatowych, z dniem 7 stycznia 2002 r., Zarządzeniem Nr 5 Wojewody Lubuskiego została powołana Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Kierownictwo nowej Komendy sprawowali mł. bryg. mgr inż. Piotr Radkiewicz na stanowisku Komendanta Powiatowego i st. kpt. mgr inż. Przemysław Gliński na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie. W okresie funkcjonowania Komendy znacząco wzbogacono park sprzętowy o nowe samochody pożarnicze: GCBA 8/50 Renault „Kerax”, Staromann GBA 2/20, GLBAt 1/2, SHD 25, dwa samochody operacyjne: Fiat Sedici, Ford Fokus, samochód kwatermistrzowski – Renault Trafic.

Goszczono trzykrotnie Komendanta Głównego PSP Szefa Obrony Cywilnej Kraju gen. bryg. Teofila Jankowskiego. Dokonano gruntownego remontu wszystkich budynków, zmiany systemu ogrzewania z węglowego  na gazowe. Wschowscy strażacy 26 maja 2006 r uczestniczyli w akcji gaszenia pożaru Kolegium Jezuickiego we Wschowie, obronili sąsiadujący zabytkowy Kościół Farny pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika i Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii.

Z dniem 30 marca 2007 r. powołano na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie mł.bryg. Przemysława Glińskiego. Z dniem 01 kwietnia 2008 r. powołano na stanowisko Z- cy Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie Pana mł.bryg. Tomasza Sosnowskiego. W dniu 14 czerwca 2008 r. po raz pierwszy we Wschowie zorganizowano Mistrzostwa Województwa Lubuskiego MDP wg regulaminu CTIF.

Należy stwierdzić, że przez okres funkcjonowania Straży Pożarnej we Wschowie istniała bardzo dobra współpraca w zakresie realizacji zadań ochrony ppoż. z jednostkami OSP i innymi podmiotami administracji powiatowej.