ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM ŁODZI I ZAPÓR PŁYWAJĄCYCH

W dniach od 4 do 6 kwietnia 2018 roku nad jeziorem Dąbie w Wygnańczycach odbywały się ćwiczenia doskonalące techniki ograniczania rozlewisk substancji ropopochodnych na obszarach wodnych z wykorzystaniem łodzi motorowych oraz zapór pływających.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania strażaków – ratowników do prowadzenia działań ratowniczych na akwenach wodnych z uwzględnieniem wód stojących.