SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

W dniu 9 kwietnia 2018 roku w świetlicy tutejszej komendy odbyło się szkolenie naczelnikami OSP, w których powołano jot.

Tematyka szkolenia obejmowała:

– plan szkoleń oraz ćwiczeń na rok 2018,

– plan i zasady przeprowadzenia inspekcji gotowości jednostek OSP

na rok 2018,

– zasady organizacji łączności obowiązujące podczas działań,

– zasady sporządzania dokumentacji podczas zdarzeń,

– baza wiedzy Komendanta Głównego PSP,

– obowiązujące wytyczne i zasady postępowania podczas różnego rodzaju zdarzeń,

– uprawnienia i obowiązki kierującego działaniami ratowniczymi.