Warsztaty z ratownictwa techniczno-medycznego

W dniu 17 kwietnia 2018 r. na torze motocrossowym „Kacze Doły” w Olbrachcicach przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego i medycznego. W warsztatach udział brali strażacy z Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej z terenu trzech województw (dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego), z sześciu powiatów: Góry, Głogowa, Leszna, Wolsztyna, Nowej Soli i Wschowy.

Warsztaty są wynikiem kontynuacji cyklu ćwiczeń, które rozpoczęto w dniu 20 września 2017 r. w tutejszej komendzie. Wtedy w warsztatach, obok strażaków z tutejszej komendy, udział wzięli strażacy z sąsiednich  powiatów tj. z Komendy Powiatowej PSP z Wolsztyna oraz Góry.

Decyzję o zorganizowaniu warsztatów podjęto w oparciu o obowiązujące uzgodnienia w sprawie wyznaczenia obszarów wzajemnej pomocy oraz określenia zasad współpracy i potrzebą zapewnienia skutecznego współdziałania sił i środków Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Warsztaty miały charakter ćwiczeń praktycznych polegających na doskonaleniu organizacji działań ratowniczych podczas zdarzeń w komunikacji drogowej z udziałem min. samochodu ciężarowego.

Warsztaty miały na celu m.in.: doskonalenie technik uwalniania osób poszkodowanych z  rozbitych pojazdów, doskonalenie technik udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, doskonalenie zasad prowadzenia łączności podczas działań ratowniczych, zapoznanie z możliwościami technicznymi zastępów PSP z sąsiednich powiatów przy tego typu zdarzeniach.

Dla ćwiczących zastępów przygotowano trzy stanowiska (założenia).

Działania zastępów, na poszczególnych stanowiskach. prowadzone były równolegle z jednoczesnym koordynowaniem z przyporządkowanych polowych stanowisk kierowania. Nadzór nad przebiegiem warsztatów sprawowali: główny rozjemca, wyznaczeni rozjemcy z zakresu ratownictwa technicznego i ratownictwa medycznego, rozjemcy działań polowych stanowisk kierowania.

Po zakończeniu części praktycznej warsztatów przeprowadzone zostało podsumowanie w ramach, którego omówione zostały działania podjęte na poszczególnych stanowiskach.

Współorganizatorem warsztatów był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Foto: zw.pl