I OBÓZ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Nad jeziorem Lgińsko, na Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Wschowa po raz pierwszy, zorganizowano obóz szkoleniowy dla członków MDP. W dniach od 29 czerwca do 8 lipca br. w tym urokliwym miejscu szkoliło się oraz wypoczywało dwudziestu sześciu młodych strażaków.

Organizatorami obozu była Ochotnicza Straż Pożarna we Wschowie przy wsparciu Komendy Powiatowej PSP we Wschowie. Natomiast podmiotem zapewniającym całodobowy pobyt, wyżywienie i opiekę uczestników był Hufiec ZHP we Wschowie.

Pierwszego dnia dokonano podziału obozowiczów na zastępy. Rozpoczęto też zajęcia z musztry oraz przeprowadzono zwiad terenowy w celu zapoznania się z obozowiskiem i jego okolicą. Przez dziesięć dni młodzi „strażacy” brali udział w wielu ciekawych zajęciach m.in.: podchody obozowe, nauka znaków patrolowych i orientacji w terenie, ćwiczenia praktyczne w szybkim rozkładaniu namiotu, olimpiada obozowa, rajdy rowerowe, zwiedzanie okolic. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie, w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, prowadzili zajęcia teoretyczno – praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. Obozowicze mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem i przeznaczeniem sprzętu znajdującego się w strażackim zestawie ratowniczym PSP R-1, a także uczyli się w jaki sposób użyć defibrylatora, jak unieruchomić złamaną kończynę, jak zakładać kołnierz ortopedyczny oraz jak układać poszkodowanego na desce ortopedycznej. Zaprezentowali ponadto sposób postępowania przy zatrzymaniu oddechu i krążenia, a także opatrywania ran. Każdy ze słuchaczy miał możliwość przećwiczyć każdy z omawianych elementów. Na koniec spotkania przeprowadzono pogadankę na temat zagadnień związanych z turniejem wiedzy pożarniczej.

Druhowie z jednostki OSP Lgiń zapoznali obozowiczów z zasadami postępowania na wypadek pożaru. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym, w tym także ze podręcznym sprzętem gaśniczym. Rozmawiano na temat grup pożarów, rodzajów środków gaśniczych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia oraz sposobów powiadamiania służb ratunkowych. Ćwiczono budowę linii wężowych, zajmowanie stanowisk gaśniczych, alarmowe zwijanie węży, itp.

Opiekun drużyny OSP MDP z Siedlnicy dh Marek Gruszkowski poprowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne doskonalące w zakresie przygotowania do zawodów sportowo – pożarniczych wg CTiF.

Dużą atrakcją, w czasie trwania obozu, był wyjazd do Zielonej Góry, gdzie dzieci odwiedziły m.in. Salę edukacyjną „OGNIK” przy Komendzie Miejskiej PSP.

W dniu 6 lipca obozowiczów odwiedził Zastępca Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Przemysław Gliński w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie st. bryg. Tomasza Sosnowskiego, Z-cy Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie mł.bryg. Krzysztofa Piaseckiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie dh. Andrzeja Nowickiego oraz członków Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami w zakresie organizacji obozu oraz jego zabezpieczenia na wypadek różnego rodzaju zdarzeń w tym anomalii pogodowych i pożarów. Wszystkie wnioski pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo obozowiczów w przyszłości. Strażacy dokonali sprawdzenia przygotowania obozowiska pod względem ochrony ppoz. oraz ewentualnej potrzeby ewakuacji.

Dziesięć dni miłej i przyjacielskiej atmosfery szybko minęły i niestety nadszedł smutny i bardzo wzruszający czas rozstania. Na uroczystym apelu pożegnalnym rozdano wszystkim uczestnikom obozu pamiątkowe dyplomy i upominki.

Środki finansowe na organizację obozu przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez organizację obozów szkoleniowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych”.