ĆWICZENIA GAŚNICZE W AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I ROLNICTWA

W czwartek 11 października 2018 r. przeprowadzono ćwiczenia w budynku Agencji Restrukturyzacji i Rolnictwa we Wschowie.
Miały one na celu sprawdzenie przygotowania strażaków – ratowników do prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych podczas pożaru budynku użyteczności publicznej.