STRAŻACY ĆWICZYLI Z LNG

W dniu 4 października 2018 r. na terenie zakładu regazyfikacji DUON w Sławie zarządzanego przez firmę DUON Dystrybucja S.A., zorganizowano ćwiczenia, których celem było doskonalenie organizacji działań ratowniczych na wypadek emisji gazu LNG.
W ćwiczeniach brały udział jednostki z:
– KP PSP Wschowa,
– KP PSP Nowa Sól,
– KM PSP JRG 1 Zielona Góra,
– OSP Sława.

W pierwszym etapie ćwiczeń, na terenie strażnicy OSP Sława, specjalista w zakresie bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych firmy DUON zreferował informacje na temat obiektu stacji, charakterystyki fizyko – chemicznej medium, zasady bezpieczeństwa obowiązujących podczas ćwiczeń. Po przeprowadzonej części teoretycznej rozpoczęto ćwiczenia praktyczne już na obiekcie stacji regazyfikacji w Sławie.
Scenariusz ćwiczeń zakładał, że przy przeładunku gazu z autocysterny do zbiorników stacjonarnych doszło do rozszczelnienia przyłącza autocysterny i wycieku LNG z połączenia kołnierzowego króćca rozładunkowego.
Pracownicy firmy DUON na potrzeby ćwiczeń przeprowadzili symulację rozszczelnienia instalacji technologicznej z wyciekiem medium. Do tego celu użyto azotu, substancji bezpiecznej pożarowo o podobnych cechach fizycznych.