ODWIEDZINY DZIECI ZE SŁONECZKA

Dnia 25 października 2018 r do Komendy Państwowej Straży Pożarnej przybyła grupa ,,Brzoskwinki” z Niepublicznego Przedszkola i Żłobka ,,Słoneczko”. Dzieci w ramach programu ,,Kręci mnie bezpieczeństwo’’ oraz ,,Czujka na straży twojego bezpieczeństwa’’ miały możliwość obejrzenia sprzętu strażackiego oraz mogły zadawać pytania na temat bezpieczeństwa wschowskim strażakom.