„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”

W dniach od 15 i 16 listopada 2018 r. w ramach akcji, „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” strażacy z tutejszej Komendy zorganizowali pogadanki dotyczące przedmiotowej akcji.
Pierwsze spotkanie z przedszkolakami miało miejsce w Przedszkolu ,,Słoneczko’’ we Wschowie.
Kolejną pogadankę przeprowadzono z przedszkolakami z Przedszkola nr 1 w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wschowa. Strażacy w związku z organizowaną wystawą „Historia Straży Pożarnej na Ziemi Wschowskiej” omawiali eksponaty historyczne zgromadzone w bibliotece.
Strażacy spotkali się również z podopiecznymi w Domu Dziennego Pobytu we Wschowie.

Dodatkowo strażacy, na każdym ze spotkań, omówili zasady bezpieczeństwa w okresie zimowym i zasady zachowania się podczas pożaru.