Pożegnanie Komendanta T.Sosnowskiego

31 stycznia 2019 roku w Zamku Królewskim we Wschowie odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania ze służbą st. bryg. mgr inż. poż. Tomasz Sosnowski. Pan st. bryg. mgr inż. poż. Tomasz Sosnowski służył w szeregach Państwowej Straży Pożarnej ponad 30 lat. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1988 r. podejmując naukę jako słuchacz-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Swoją wiedzę zawodową i bogate doświadczenie potrafił właściwie wykorzystywać w codziennej służbie. Z dniem 1 kwietnia 2008 został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego, a z dniem 04 czerwca 2016 r. – na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. Swoją postawą udowodnił, że powierzanie Jemu odpowiedzialnych zadań dawało gwarancję rzetelnego i sumiennego ich wykonania.