Ćwiczenia na terenie obiektu byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Wschowie

Dnia 19 lutego 2019 r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie przeprowadziła ćwiczenia dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wschowskiego. W ćwiczeniach wzięły udział trzy jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna we Wschowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Szlichtyngowie i Wyszanowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Sławie. Nad całością projektu czuwali strażacy z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej we Wschowie. Ćwiczenia rozpoczęły się od krótkiego wykładu na temat organizacji ćwiczeń.
Ćwiczenia odbyły się na terenie obiektów byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Wschowie. Założeniem ćwiczeń były trzy epizody, dwa z nich dotyczyły postępowania z zakresu ratownictwa poszukiwawczo-ratowniczego, a ostatni ratownictwa wysokościowego.
Cele ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania strażaków – ratowników do prowadzenia działań z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych oraz działań wysokościowych.