Szkolenie i pokaz sprzętu hydraulicznych narzędzi ratowniczych LUKAS

W dniu 10 kwietnia 2019 roku na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyło się szkolenie wraz z pokazem sprzętu hydraulicznych narzędzi ratowniczych firmy Lukas, przeprowadzone przez przedstawiciela firmy FIRE-MAX
Pokaz obejmował omówienie parametrów technicznych podzespołów wchodzących w skład zestawu nowoczesnych hydraulicznych narzędzi ratowniczych zasilanych urządzeniami akumulatorowymi. Po omówieniu oraz przeprowadzeniu instruktażu odbyło się szkolenie praktyczne z udziałem strażaków JRG PSP Wschowa na przygotowanym aucie z wykorzystaniem prezentowanych narzędzi hydraulicznych i narzędzi ratowniczych zasilanych urządzeniami akumulatorowymi.
W szkoleniu udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie oraz Naczelnicy jednostek KSRG: OSP Krzepielów, OSP Sława, OSP Gola, OSP Wschowa oraz jednostek spoza KSRG: OSP Konradowo i OSP Wyszanów.
W obecności mł.bryg. Krzysztofa Piaseckiego – p.o. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie obserwatorami szkolenia byli zaproszeni goście, między innymi Pan Andrzej Bielawski – Starosta Powiatu Wschowskiego oraz Pan Waldemar Starosta – Wicestarosta Powiatu Wschowskiego.