ĆWICZENIA POWIATOWE „LAS 2019″

13 kwietnia 2019 roku okazała się wyjątkowo pracowita dla nowosolskich strażaków, którzy podczas walki z (symulowanym) dużym pożarem lasu w okolicach Przyborowa sprawdzili swoje możliwości i umiejętności przed czekającym ich okresem palnym. Podczas ćwiczeń, w których wzięło udział kilkadziesiąt zastępów straży pożarnych powiatu nowosolskiego i wschowskiego wspieranych również przez pracowników Lasów Państwowych oraz kolegów z Zielonej Góry, Żagania i Szprotawy strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w sumie blisko 170 ratowników, doskonaliło soje umiejętności w walce z wielkopowierzchniowymi pożarami lasu. Głównymi elementami sobotnich ćwiczeń były: organizacja dowodzenia akcją gaśniczą, współdziałanie Kompanii Gaśniczej „Nowa Sól” wchodzącej w skład Wojewódzkiej Brygady Odwodowej z innymi jednostkami ochrony przeciwpożarowej, organizacja zaopatrzenia wodnego na potrzeby akcji gaśniczej, oraz doskonalenie umiejętności jazdy alarmowej i poruszania się po drogach leśnych co jest nie lada wyzwaniem podczas pożaru dużych kompleksów leśnych. Ćwiczenia organizowane są cyklicznie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przy współpracy i ogromnym wsparciu Nadleśnictw Nowa Sól i Sława Śląska.
Do udziału w ćwiczeniach zostały wyznaczone również siły i środki z terenu powiatu wschowskiego (Z-ca dowódcy kompanii z JRG PSP Wschowa oraz jednostki OSP Sława, OSP Lgiń i OSP Krzepielów)
w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
w Gorzowie Wlkp. Były to jednostki wchodzące w skład Kompanii Gaśniczej Nowa Sól WOO
W ćwiczeniach w charakterze obserwatorów udział brali mł.bryg. Krzysztof Piasecki – p.o. Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie oraz mł.bryg. Tomasz Maciejewski – p.o. D-cy JRG PSP we Wschowie

Wszystkim zaangażowanym w ćwiczenia serdecznie dziękujemy.