Powiatowe Obchody Dnia Strażaka we Wschowie – 12 maj 2019 r.

12 maja 2019 roku we Wschowie odbyła się uroczystość z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka. Zgodnie z tradycją, uroczystość poprzedziła o godz. 1300 Msza Święta w intencji strażaków, która odbyła się w Klasztorze oo. Franciszkanów we Wschowie. Po zakończeniu Mszy świętej pododdziały przemaszerowały do Domu Serca, gdzie rozpoczęto uroczysty apel. Meldunek o rozpoczęciu uroczystości przyjął bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Uroczystość zgromadziła funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie wraz z byłymi Komendantami Powiatowymi oraz pracownikami, druhny i druhów Zarządu Oddziału Powiatowego oraz Zarządów Miejsko Gminnych ZOSP RP oraz z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu powiatu wschowskiego, przedstawicieli władz samorządów powiatowego oraz gminnych wraz z radnymi, kierownictwa Komendy Powiatowej Policji we Wschowie, przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji i zakładów pracy oraz lokalną społeczność. Dzień Strażaka jest okazją do wyróżnienia strażaków z ich dotychczasowej nienagannej służby
i działań bezpieczeństwa przeciwpożarowego na rzecz mieszkańców powiatu wschowskiego. Podczas uroczystości nastąpiło uhonorowanie funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osób wspierających działalność Państwowej Straży Pożarnej. Wręczone zostały awanse
w stopniach służbowych, medale i odznaczenia dla zasłużonych. Uroczystość została przeprowadzona zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, z udziałem pocztów sztandarowych KP PSP Wschowa oraz jednostek OSP.
W uroczystości udział wzięli m.in. Pan Wojciech Perczak – Wicewojewoda Lubuski, bryg. Patryk Maruszak – Lubuski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Andrzej Bielawski – Starosta Powiatu Wschowskiego, Pan Waldemar Starosta – Wicestarosta Powiatu Wschowskiego, druh Władysław Brzechwa – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. lubuskiego, dh Andrzej Nowicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie, insp. Tomasz Kłosowski – Komendant Powiatowy Policji we Wschowie. Przemawiający, złożyli gratulacje i podziękowania na ręce bryg. Krzysztofa Piaseckiego – nowo powołanego Komendanta Powiatowego we Wschowie Obchody stały się okazją do wręczenia odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych wyróżniającym się strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz mieszkańcom wspierającym działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej
z powiatu wschowskiego.
Gratulacje złożono Wszystkim strażakom z okazji swojej uroczystości oraz wszystkim tym, którzy swoją szlachetną postawą i wsparciem materialnym wspomagają działalność pożarniczą.
Serdeczne podziękowania dla Ojca Augustyna – Gwardiana Klasztoru oo. Franciszkanów we Wschowie, Pana Dyrektora i pracowników Centrum Kultury
i Rekreacji we Wschowie, Piekarni Wacław Gierczak oraz członków z jednostek OSP Wschowa, OSP Siedlnica i OSP Osowa Sień za pomoc w przygotowaniach oraz organizacji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka.