ĆWICZENIA Z ZAKRESU DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH.

11 czerwca 2019 roku w obrębie akwenu i linii brzegowej jeziora Tarnowskiego Dużego odbyły się ćwiczenia z zakresu działań poszukiwawczych osób zaginionych. Ćwiczenia realizowane były przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie przy współpracy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie oraz służb współdziałających.
Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie współpracy jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wschowskiego z Policją, WOPR Sława, Ratownictwo Wodne Sława, Straż Leśna Sława, Straż Miejska Sława oraz przedstawicielami zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego we Wschowie podczas zdarzeń związanych
z poszukiwaniem osób zaginionych.
Określone cele szczegółowe polegały na:
• Sprawdzeniu technik wodowania jednostek pływających.
• Doskonaleniu technik poszukiwania osób zaginionych w obrębie linii brzegowej jeziora Tarnowskiego Dużego z wykorzystaniem jednostek pływających oraz pojazdów i sprzętu będących na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej i służb współdziałających.
• Ustaleniu możliwości prowadzenia łączności bezprzewodowej z miejsca ćwiczeń. Uruchomieniu rozbudowanej łączności radiowej wraz z kanałem B112.
• Sprawdzeniu dzielenia terenu ćwiczeń na odcinki bojowe z uwzględnieniem służb współdziałających.
Wszyscy uczestnicy ćwiczeń spotkali się w wyznaczonym rejonie koncentracji na terenie plaży głównej jeziora Tarnowskiego Dużego. Na wstępie przeprowadzono instruktaż BHP dla uczestników ćwiczeń, a następnie przedstawiono planowane założenia taktyczne dla uczestników ćwiczeń / warsztatów.
Zgodnie z założeniami do ćwiczeń za pośrednictwem WCPR otrzymano informację od przypadkowego wędkarza, którego zaniepokoiła dryfująca łódź na jeziorze. Z relacji zgłaszającego wynikało, że wcześniej na tej łodzi widział mężczyznę, który od wczesnych godzin rannych wędkował. Po otrzymaniu zgłoszenia przystąpiono do alarmowania sił
i środków oraz powiadamiania służb współdziałających.
Do udziału w ćwiczeniach zostały wyznaczone siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wschowskiego (GBA2/20 i SLRR Isuzu wraz
z jednostką pływającą z JRG PSP Wschowa oraz GBA 2,5/25 z jednostką pływającą z OSP Sława).
Wszystkim zaangażowanym w ćwiczenia serdecznie dziękujemy. Szczególne podziękowania dla wszystkich uczestników ćwiczeń służb współdziałających Policji, WOPR Sława, Ratownictwo Wodne Sława, Straż Leśna Sława, Straż Miejska Sława oraz Starostwa Powiatowego we Wschowie.

Materiał zdjęciowy: KPP Wschowa