Materiał szkoleniowy dot. korzystania ze skokochronów

1W Komendzie Głównej PSP został opracowany materiał szkoleniowy w postaci filmu w zakresie sprawiania i bezpiecznego wykorzystania skokochronów w działaniach ratowniczych. Materiał obejmuje również zagadnienia związane z mechanizmem upadku na skokochron. Proszę o zapoznanie się z materiałem zawartym w filmie: