Szkolenie dotyczące pojazdów z hybrydowymi układami napędowymi

W dniu 26 czerwca 2019 roku odbyło się szkolenie dotyczące pojazdów
z hybrydowymi układami napędowymi w zakresie:
– budowy pojazdów,
– obsługi i eksploatacja pojazdów,
– kart ratowniczych dostępnych modeli,
– postępowania w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego,
– postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.
Cześć teoretyczna szkolenia odbyła się w Sali szkoleniowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, natomiast część praktyczna na terenie zakładu mechanicznego „AMS” Martyna Malcher we Wschowie. W szkoleniu udział wzięli strażacy z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie oraz członkowie jednostki OSP Wschowa.