Wizytacja Bazy Obozowej Hufca ZHP Lubin w Wygnańczycach oraz Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego w Lginiu (Lgiń Mały).

W dniach 1, 9 i 10 lipca 2019 roku przeprowadzono wizytacje na terenie Bazy Obozowej Hufca ZHP Powiatu Trzebnickiego w miejscowości Lgiń (Lgiń Mały, gmina Wschowa).

W dniach 1, 10 i 16 lipca 2019 roku przeprowadzono wizytacje na terenie Bazy Obozowej Hufca ZHP Lubin w miejscowości Wygnańczyce (gmina Wschowa).

Wizytacje przeprowadzili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie. W trakcie wizytacji przeprowadzono próbne ewakuacje dla poszczególnych podobozów harcerskich weryfikując jednocześnie ilość harcerzy wraz
z opiekunami. Podczas wizytacji sprawdzono stan zabezpieczeń przeciwpożarowych
(w szczególności podręczny sprzęt gaśniczy), stan i wykorzystanie środków łączności radiowej i telefonicznej służącej do komunikacji ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie. W dalszej części wizytacji przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lesie i udzielania pierwszej pomocy medycznej wykorzystując do tego celu fantomy oraz zestaw PSP R1. Uczestnikom obozów harcerskich zostały przekazane ulotki dotyczące informacje o zagrożeniach związanych z wystąpieniem tlenku węgla oraz montażem czujek w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.
Z powyższych zadań sporządzono dokumentację służbową oraz fotograficzną.