II OBÓZ MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH

Wzorem ubiegłego roku nad jeziorem Lgińsko, na Stanicy Harcerskiej Hufca ZHP Wschowa po raz drugi, zorganizowano obóz szkoleniowy dla członków MDP. W dniach od 28 lipca do 6 sierpnia 2019 roku w tym urokliwym miejscu szkoliło się oraz wypoczywało czterdziestu pięciu młodych strażaków.

Organizatorami obozu była Ochotnicza Straż Pożarna we Wschowie przy wsparciu Komendy Powiatowej PSP we Wschowie. Natomiast podmiotem zapewniającym całodobowy pobyt, wyżywienie i opiekę uczestników był Hufiec ZHP we Wschowie.

Pierwszego dnia dokonano podziału obozowiczów na zastępy. Rozpoczęto też zajęcia z musztry oraz przeprowadzono zwiad terenowy w celu zapoznania się z obozowiskiem i jego okolicą. Przez dziesięć dni młodzi „strażacy” brali udział w wielu ciekawych zajęciach m.in.: podchody obozowe, nauka znaków patrolowych i orientacji w terenie, olimpiada obozowa, rajdy rowerowe, zwiedzanie okolic. Strażacy z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie,
w ramach kampanii społecznej „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”, prowadzili zajęcia teoretyczno – praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. Obozowicze mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem i przeznaczeniem sprzętu znajdującego się w strażackim zestawie ratowniczym PSP R-1, a także uczyli się w jaki sposób użyć defibrylatora, jak unieruchomić złamaną kończynę, jak zakładać kołnierz ortopedyczny oraz jak układać poszkodowanego na desce ortopedycznej. Zaprezentowali ponadto sposób postępowania przy zatrzymaniu oddechu i krążenia, a także opatrywania ran. Wszyscy  słuchacze mieli możliwość przećwiczyć każdy z omawianych elementów. Na koniec spotkania przeprowadzono pogadankę na temat zagadnień związanych z turniejem wiedzy pożarniczej.

Druhowie z jednostki OSP Lgiń zapoznali obozowiczów z zasadami postępowania na wypadek pożaru. Dzieci uczestniczyły w zajęciach ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym, w tym także ze podręcznym sprzętem gaśniczym. Rozmawiano na temat grup pożarów, rodzajów środków gaśniczych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia oraz sposobów powiadamiania służb ratunkowych. Ćwiczono budowę linii wężowych, zajmowanie stanowisk gaśniczych, alarmowe zwijanie węży, itp.

Członek OSP, opiekun MDP z Wygnańczyc – dh Patryk Sobczuk każdego dnia prowadził również zajęcia teoretyczne i praktyczne doskonalące w zakresie przygotowania do zawodów sportowo – pożarniczych wg CTiF.

Dużą atrakcją, w czasie trwania obozu, były wyjazdy do Parowozowni i Skansenu w Wolsztynie oraz wycieczka do Poznania – zwiedzanie starówki i Malty.

W dniu 5 sierpnia obozowiczów odwiedził Komendant Powiatowy PSP we Wschowie bryg. Krzysztof Piasecki, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie dh Andrzej Nowicki oraz przedstawiciele samorządów gminnych powiatu wschowskiego: Pan Cezary Sadrakuła – Burmistrz Sławy, Pani Małgorzata Szymoniak – Skarbnik Gminy Sława, Pan Piotr Mazur – Inspektor ochrony ppoż. Gminy Sława, Pani Jolanta Wielgus – Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Pani Monika Leisner-Paliwoda – Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Pan Konrad Antkowiak – Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa Gospodarzami spotkania były: hm Katarzyna Gertych – Z-ca Komendanta Hufca ZHP we Wschowie oraz hm Mariola Kląskała-Poniży – Komendant Stanicy Hufca ZHP. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami
w zakresie organizacji obozu oraz jego zabezpieczenia na wypadek różnego rodzaju zdarzeń w tym anomalii pogodowych i pożarów. Wszystkie wnioski pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo obozowiczów w przyszłości. Strażacy dokonali sprawdzenia przygotowania obozowiska pod względem ochrony ppoz. oraz ewentualnej potrzeby ewakuacji.

Dziesięć dni miłej i przyjacielskiej atmosfery szybko minęły i niestety nadszedł smutny i bardzo wzruszający czas rozstania. Na uroczystym apelu pożegnalnym rozdano wszystkim uczestnikom nagrody za udział w konkursach organizowanych w czasie trwania obozu.

Środki finansowe na organizację obozu przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych poprzez organizację obozów szkoleniowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych” oraz Gminy Sława, Wschowa i Szlichtyngowa.