Gala Finałowa Programu „ORLEN dla Strażaków”

W dniu 19 września 2019 r. w Teatrze Małym w Tychach odbyła się Gala Finałowa Programu „ORLEN dla Strażaków”. Program realizowany jest przez Fundację „ORLEN – Dar Serca”. Inicjatywa ta skierowana jest do zawodowych i ochotniczych jednostek straży pożarnej, której celem jest dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami. Przekazane środki pozwalają na doposażenie jednostek, a tym samym na skuteczniejszą pomoc potrzebującym.
W uroczystej gali udział wzięli m.in. premier Mateusz Morawicki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński, którzy dokonali wręczenia wyróżnionym jednostkom symbolicznych czeków oraz podziękowali strażakom za ich służbę, odwagę i bohaterstwo.
Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” po analizie 2248 wniosków wyróżnił tylko 21 komend PSP oraz 228 jednostek OSP z terenu całej Polski, które łącznie otrzymały kwotę 2 mln zł.
Wśród wyróżnionych znalazła się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, w imieniu, której symboliczny czek z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marka Jasińskiego odebrał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie bryg. Krzysztof Piasecki. Pozyskane środki w wysokości 15 000 zł pozwolą na zakup specjalistycznego wyposażenia na potrzeby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej we Wschowie.
Z terenu powiatu wschowskiego dofinansowanie do zakupu sprzętu otrzymały również następujące jednostki: Ochotnicza Straż Pożarna we Wschowie w wysokości 5 000 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszanowie w wysokości 10 000 zł oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Konradowie w wysokości 6 000 zł.

Za otrzymaną pomoc w imieniu całej braci strażackiej serdecznie dziękujemy.