101 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 11 listopada 2019 roku o godz. 800 przeprowadzono na placu zewnętrznym  tutejszej Komendy uroczystą zbiórkę podczas zmiany służby wraz z podniesieniem flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W trakcie uroczystości odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.