Odprawa służbowa pionu operacyjnego KP PSP Wschowa

W dniu 17 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyła się odprawa służbowa pionu operacyjnego tutejszej Komendy. W spotkaniu uczestniczył bryg. Krzysztof Piasecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie wraz z całym pionem dowódczym wszystkich szczebli (Dowódcy JRG, Dowódcy zmian, Z-cy Dowódców zmian, Dowódcy zastępów).

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały przez mł.bryg. Tomasza Maciejewskiego – Dowódcę JRG PSP we Wschowie oraz mł.kpt. Piotra Tyczyńskiego –
p.o. Z-cy Dowódcy JRG PSP we Wschowie zagadnienia omawiane na naradzie pionu operacyjnego województwa lubuskiego, która odbyła się w dniach 5-6 grudnia 2019 r.
w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Łagowie. Podczas spotkania Komendant Powiatowy PSP we Wschowie przedstawił informacje omawiane podczas odprawy służbowej Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Patryka Maruszaka z kadrą kierowniczą woj. Lubuskiego, która odbyła się w dniu 26 listopada 2019 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Celem odprawy było podsumowanie działalności operacyjnej tutejszej Komendy za 2019 rok oraz przedstawienie planów i zamierzeń na 2020 rok. W szczególności omówiono realizowane zadania operacyjne w ramach cyklu doskonalenia zawodowego (ćwiczenia, warsztaty, szkolenia),  zakupy pojazdów i sprzętu oraz umundurowania specjalnego, harmonogram służb, plany związane z modernizacją łączności radiowej na terenie powiatu wschowskiego, plany związane z modernizacją obiektów i pomieszczeń KP PSP Wschowa oraz sprawy bieżące mające na celu usprawnienie funkcjonowania tutejszej Komendy.