Prezentacja kamer termowizyjnych firmy SCOTT

W dniu 19 listopada 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie odbyła się prezentacja sprzętu pożarniczego będącego w ofercie firmy ARPAPOL z Wrocławia. Spotkanie było adresowanie do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP we Wschowie oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wschowskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy zaprezentowali dwie kamery termowizyjne firmy SCOTT, model V320 oraz X380. Szczegółowo omówione zostały parametry techniczne, zakres prac i przeznaczenie oraz różnice obydwu kamer termowizyjnych.

W dalszej części spotkania zaprezentowana została najnowsza armatura wodno-pianowa, sprzęt oświetleniowy, umundurowanie specjalne oraz sprzęt ochrony układu oddechowego firmy SCOTT.

W końcowej części prezentacji odbyła się część praktyczna, której celem było pokazanie możliwości technicznych poszczególnych kamer termowizyjnych. Do tego celu wykorzystano butle z gazem napełnioną i pustą oraz przygotowany domek ogniowy do symulacji pożarów wewnętrznych.

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom firmy ARPAPOL za przedstawienie prezentacji dotyczących kamer termowizyjnych, armatury wodno-pianowej, umundurowania specjalnego oraz sprzętu OUO.