Warsztaty z zakresu pożarów wewnętrznych

W dniu 23 listopada 2019 roku na terenie byłej Okręgowej Spółdzielni Mleczarni we Wschowie odbyły się „Warsztaty metodyczne z zakresu pożarów wewnętrznych”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP we Wschowie.
W warsztatach udział wzięły następujące jednostki: JRG PSP Wschowa, OSP Lgiń, OSP Sława, OSP Siedlnica i OSP Bucz.

Celem głównym warsztatów było utrwalenie oraz podniesienie zakresu wiedzy
i umiejętności praktycznych z taktyki zwalczania pożarów oraz:

1) doskonalenie technik podawania prądów gaśniczych podczas gaszenia pożarów wewnętrznych,

2) doskonalenie metod przeszukiwań pomieszczeń zadymionych bez wykorzystania kamer termowizyjnych,

3) zapoznanie się z linką bezpieczeństwa osobistego tzw. „Autorolką” oraz z jej możliwościami i celem stosowania,

4) doskonalenie postępowania podczas wejścia do pomieszczenia objętego pożarem,

5) podnoszenie umiejętności prowadzenia skutecznej i efektywnej wentylacji taktycznej,

6) doskonalenie współpracy strażaków PSP i OSP.