WIGILIA 20.12.2019 r.

W dniu 20 grudnia 2019 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP we Wschowie odbyło się spotkanie Wigilijne. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu funkcjonariuszyi pracowników tutejszej Komendy oraz członków Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP – Zarząd Koła we Wschowie. Zaproszonych gości w osobach Starosty Wschowskiego Pana Andrzeja Bielawskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP we Wschowie dh Andrzeja Nowickiego, Gwardiana Klasztoru oo Franciszkanów we Wschowie – Ojca Klaudiusza Michalskiego OFM, proboszcza parafii pw. św. Józefa oraz przybyłych funkcjonariuszy, pracowników i emerytów powitał bryg. Krzysztof Piasecki – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie.

Po odmówieniu modlitwy przez ojca Klaudiusza Michalskiego, odśpiewaniu kolędy oraz podzieleniu się opłatkiem zostały złożone życzenia przez Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie bryg. Krzysztofa Piaseckiego oraz zaproszonych gości. W dalszej kolejności uczestnicy spotkania wigilijnego skosztowali tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez CKUiP we Wschowie oraz Piekarnię Cukiernię Gierczak we Wschowie.