Komenda Powiatowa PSP we Wschowie zwraca się z apelem do społeczeństwa oraz informuje o działaniach w związku z występowaniem COVID-19.

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie zwraca się z apelem do społeczeństwa, aby dzwoniąc na Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego we Wschowie, informując o zagrożeniu, przekazać ważne informacje związane z miejscami oraz osobami, które są objęte obowiązkową kwarantanną z powodu koronawirusa.

     Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego po odebraniu telefonu, przedstawieniu się i przyjęciu zgłoszenia, poprosi Państwa o podanie informacji związanych z zagrożeniem COVID-19, co wiąże się z właściwym zabezpieczeniem strażaków.

Pytanie główne:

  1. Czy we wskazanym miejscu występuje zagrożenie zarażeniem koronawirusem ?

Dyżurny Stanowiska Kierowania w zależności od uzyskanej odpowiedzi może zadać pytania dodatkowe:

  1. Czy we wskazanym miejscu są osoby poddane kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym ?
  2. Czy ktoś z najbliższego otoczenia jest hospitalizowany z powodu korona wirusa ?
  3. Czy ktoś z najbliższego otoczenia może być źródłem potencjalnego zarażenia korona wirusem ?

     Brak otrzymania takich informacji lub świadome ukrywanie tego faktu może doprowadzić do sytuacji, w której udzielający pomocy strażacy mogą być narażeni na COVID-19 i w takiej sytuacji zostaną, zgodnie z procedurami wyłączeni z działań ratowniczo-gaśniczych i objęci 14-dniową kwarantanną.

     W związku z powyższym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie zwraca się z prośbą o rozsądek, uczciwość i rzetelność w informowaniu Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego o zagrożeniu koronawirusem  oraz miejscach i osobach objętych kwarantanną. Pozyskanie takiej informacji w odpowiednim czasie pozwoli strażakom przygotować się w sposób optymalny do realizacji działań ratowniczo-gaśniczych.

Informacje przygotowano na podstawie wytycznych Stanowiska Kierowania Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej.