Strażacy z terenu powiatu wschowskiego prowadzą działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie wykonuje w chwili obecnej zadania ustawowe, a także realizuje zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

     W dniu 18 marca 2020 roku zgodnie z dyspozycją Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zadysponowano z tutejszej Komendy dwa namioty wraz z osprzętem na potrzeby zabezpieczenia działań na przejściu granicznym w Gubinku.

     W dniu 20 marca 2020 roku zgodnie z dyspozycją Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dwóch funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie zostało zadysponowanych do działań na przejściu granicznym w Gubinie polegających na pomiarze temperatury osób podróżujących. Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze zostali wyposażeni w sprzęt i środki ochrony indywidualnej zgodnie z wytycznymi.

     Zgodnie z wytycznymi wyznaczone zostały również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wschowskiego do działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  W każdej jednostce wyznaczeni zostali strażacy, którzy po przeszkoleniu będą realizować powierzone zadania.

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie przekazała wyznaczonym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych niezbędne wyposażenie w postaci sprzętu i środków ochrony indywidualnej. Jednostki ochrony przeciwpożarowej są przygotowane do działań związanych z udzieleniem pomocy oraz dostarczaniem produktów żywnościowych, leków itp. dla osób objętych kwarantanną.