Nowy Z-ca Komendanta Powiatowego

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dniem 10 kwietnia 2020 r. powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie –
mł. bryg. mgr inż. Tomaszowi Maciejewskiemu

Zca