Komunikat kadrowy – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Wschowie

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak z dniem 10 czerwca 2020 r. powołał:

mł. bryg. mgr inż. Tomasza Maciejewskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

Zca