Lubuski Toporek Strażacki wręczony

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył w uroczystym wręczeniu „Lubuskiego Toporka Strażackiego”. Nagroda powstała w 2018 roku i ma na celu wyróżnianie najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy PSP, którzy cechują się bohaterską postawą, szczególnymi osiągnięciami zawodowymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, budzącymi powszechny szacunek i uznanie społeczne.

W tym roku Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagrody st. ogn. Arturowi Willmannowi z Komendy Powiatowej PSP we Wschowie. Funkcjonariusz pomógł mężczyźnie napadniętemu przez grupę nastolatków – udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu, zatrzymał jednego ze sprawców i przekazał go w ręce policji.

– Ta nagroda ma wyróżniać funkcjonariuszy, którzy doskonale rozumieją i wypełniają swoje powołanie niesienia pomocy mieszkańcom. Jestem dumny, że lubuszanie mogą liczyć na strażaków i strażaków ochotników w każdej sytuacji, nie tylko w zakresie wykonywania zadań służbowych. Toporek nagradza postawy warte naśladowania – podkreślił Wojewoda Władysław Dajczak w czasie uroczystości.

Kapituła nagrody „Lubuski Toporek Strażacki” została powołana w 2018 roku, by włączyć się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  Jej inicjatorem jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Źródło: Lubuski Urząd Wojewódzki