Kolejna dostawa maseczek i płynu do dezynfekcji dla strażaków

Strażacy otrzymali:

  • 2160 pojemników 5 litrowych z płynem do dezynfekcji (po 4 pojemniki dla każdej OSP i po 20 dla JRG plus rezerwa magazynowa do dalszej dystrybucji według potrzeb)
  • 1800 opakowań maseczek ochronnych (po 3 opakowania dla każdej OSP i 22 opakowania dla każdej JRG plus rezerwa magazynowa do dalszej dystrybucji według potrzeb)

Źródło: KW PSP Gorzów Wlkp.