Lubuski Toporek Strażacki wręczony

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył w uroczystym wręczeniu „Lubuskiego Toporka Strażackiego”. Nagroda powstała w 2018 roku i ma na celu wyróżnianie najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy PSP, którzy cechują się bohaterską postawą, szczególnymi osiągnięciami zawodowymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, budzącymi powszechny szacunek… Continue Reading Lubuski Toporek Strażacki wręczony

Nowy Z-ca Komendanta Powiatowego

Zca

Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z dniem 10 kwietnia 2020 r. powierzył obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie – mł. bryg. mgr inż. Tomaszowi Maciejewskiemu