Lubuski Toporek Strażacki wręczony

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak uczestniczył w uroczystym wręczeniu „Lubuskiego Toporka Strażackiego”. Nagroda powstała w 2018 roku i ma na celu wyróżnianie najbardziej zasłużonych funkcjonariuszy PSP, którzy cechują się bohaterską postawą, szczególnymi osiągnięciami zawodowymi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, budzącymi powszechny szacunek… Continue Reading Lubuski Toporek Strażacki wręczony