Kierownictwo komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

st. bryg. mgr inż. Tomasz Sosnowski

Tel. 65 540 27 57, 65 540 24 94 wew. 21

e-mail: sosnowskit@straz-wschowa.pl

Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

mł. bryg. mgr Krzysztof Piasecki

Tel. 65 540 27 57, 65 540 24 94 wew. 28

e-mail: piaseckik@straz-wschowa.pl