Kierownictwo komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

bryg. mgr Krzysztof Piasecki

Tel. 65 540 27 57, 65 540 24 94 wew. 28

e-mail: piaseckik@straz-wschowa.pl