Kierownictwo komendy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

bryg. mgr Krzysztof Piasecki

Tel. 65 540 27 57, 65 540 24 94

e-mail: komendant@straz.wschowa.pl

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie

bryg. mgr inż. Tomasz Maciejewski

Tel. 65 540 27 57, 65 540 24 94

e-mail: zcakomendanta@straz.wschowa.pl